Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 129. sjednici održanoj 9.4.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Alpina FOGS d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom emitenta Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo, a na temelju izvještaja banke depozitara u emisiji vrijednosnih papira - Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te kojim se u Registar emitenata upisuje povećanje osnovnog kapitala emitenta Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo u iznosu od 9.999.984,60 KM, emisijom 467.289 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 21,40 KM;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “GORICA” Dioničko društvo Bugojno upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-204/01 od 13.09.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-76-247;
  • Obavještenje koje će se uputiti „REVIK“ društvu sa ograničenom odgovornošći za vršenje revizije, računovodstva i konsaltinga Sarajevo, te ažurirana Lista revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima za 2024. godinu.