Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 130. sjednici održanoj 18.4.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se nadzorni odbor emitenta UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Privredno društvo za ishranu, ugostiteljstvo i turizam "TURIST BEST" d.d. Konjic;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje Rusmir Pašić kao sedmi član nadzornog odbora emitenta ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se izdaje dozvola Munibu Elkazoviću, ulica Stenjak b.b., Teslić, za osnivanje Društva za upravljanje SAFE INVESTNMENT d.o.o. Sarajevo na adresi Hotonj bb, Vogošća, te kojim se daje saglasnost za Muniba Elkazovića u skladu sa Odlukom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj: 1/2024 od 28.3.2024. godine;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Munibu Elkazoviću, Stenjak b.b., Teslić, za sticanje kvalificiranog udjela od 100 % kapitala u Društvu za upravljanje SAFE INVESTNMENT d.o.o. Sarajevo sa adresom sjedišta Vogošća, Hotonj bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Mujagić Olji iz Sarajeva za člana uprave - direktora Društva za upravljanje SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo. sa sjedištem u Vogošći, Hotonj bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Aljukić Ahmedu iz Sarajeva za člana uprave - izvršnog direktora Društva za upravljanje SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Vogošći, Hotonj bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Kadrić Jasmini rođenoj Arnautović za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo sa adresom sjedišta u Vogošći, Hotonj bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Sakibu Ormanu za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo sa adresom sjedišta u Vogošći, Hotonj bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Himzi Smajiću za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo sa adresom sjedišta u Vogošći, Hotonj bb;
 • Rješenje kojim se izdaje dozvola za osnivanje onemarkets EuroCash Fund otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (skraćeni naziv fonda: onemarkets EuroCash Fund OIF), te kojim se odobrava Prospekt i Statut kao sastavni dio Prospekta onemarkets EuroCash Fund OIF-a koji ujedno predstavlja poziv za javnu ponudu udjela onemarkets EuroCash Fund OIF-a.