Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 131. sjednici održanoj 25.4.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Obavještenje koje će se uputiti „Društva za reviziju „EXPERT“ d.o.o. Zenica, te ažurirana Lista revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze i profesionalnih posrednika;
  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Erni Ćorović Pinjagić za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom EUROFOND-1 d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Melisi Tulić, Sadatu Begiću i Mirsadu Bjelopoljaku za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda Prof plus d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se društvo „REVIK“ d.o.o. – revizija, računovodstvo i konstalting Sarajevo uvrštava na Listu revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja Registra, berze i profesionalnih posrednika, te pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i kod emisije vrijednosnih papira, te ažurirana Lista koja je njegov sastavni dio.