Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 132. sjednici održanoj 7.5.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „PRERADA I PROMET MLIJEKA“ DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata, te se nalaže emitentu da, u skladu sa članom 232. stav (1) tačka a), stav (4) i stav (5) Zakona o privrednim društvima, u roku od 60 dana sazove i održi skupštinu društva, te izvrši izbor i imenovanje nadzornog odbora;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na Politiku upravljanja sukobom interesa UniCredit Invest BH Društvo za upravljanje fondovima d.o.o.