Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 134. sjednici održanoj 23.5.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo ŠIPAD „BINA" Bihać upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-524/02 od 17.10.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-483-85;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent ""PLlN SARAJEVO" dioničko društvo za proizvodnju, promet i distribuciju tehničkih plinova inžinjering Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03/1-19-769/04 od 15.12.2004. godine pod registarskim brojem upisa: 01-695-1 909;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše Miralem Nuhanović, član nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „Centralno grijanje" za distribuciju toplotne energije Tuzla;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNTK SOLI "TUZLA" TUZLA;
  • Zaključak kojim se obustavlja postupak kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH koji je pokrenut dana 15.4.2024. godine na zahtjev emitenta "ZRAKOPTOMEHANIKA" d.d. za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak u predmetu odobrenja promjene oblika društva, zbog odustanka stranke od zahtjeva;
  • Zaključak kojim se prekida postupak kod ovog organa u predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora za emitenta Dioničarsko drustvo "Sarajevoputevi" Sarajevo, zaprimljen 6.5.2024. godine pod brojem 03/3-19 -101/24 dok nadležni sud ne riješi prethodno pitanje po tužbi emitenta za poništenje rješenja Komisije broj: 03/1-19-119/23 od 8.6.2023. godine;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor Dioničarskog društva za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluge u trgovini "Poljooprema" d.d. Sarajevo.