Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 136. sjednici održanoj 5.6.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta KOMPAS MEĐUGORJE turističko ugostiteljsko društvo d.d. Međugorje, Čitluk;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora, po prijavi emitenta EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent „OKO“ Grafičko-izdavačka kuća d.d. Sarajevo-Ilidža upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-190/02 od 09.05.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-358-618;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Tursko-bosanski „ELEKTROINVEST“ dioničko društvo za finansiranje izgradnje elektroenergetskih postrojenja Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03/2-19-399/06 od 27.7.2006. godine pod registarskim brojem upisa: 01-739-2670;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbor emitenta „CROATIA OSIGURANJE“ d.d.;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ENERGOINVEST, d.d. – Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbor emitenta „BOSNA REOSIGURANJE“ dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom po prijavi emitenta PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO, te kojim se upisuje povećanje osnovnog kapitala u Registar emitenata u iznosu od 2.000.020,00 KM, emisijom 18.182 redovnih dionica nominalne vrijednosti 110,00 KM;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o onemarkets EuroCash Fund Otvorenom investicijskom fondu u postupku osnivanja u skladu sa zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija UniCredit Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Mostar, broj: 04-29-3/24 od 22.05.2024. godine;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Triglav Fondovi društvu za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, te promotivnih informacija o fondovima Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, sadržanih u zahtjevu broj: 432/24 od 28.05.2024. godine.