Ime i prezime Aida Murselović
Adresa Juraja Najtharta 4 Sarajevo
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje broker
Datum izdavanja 14.09.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/1-19-200/17
Broj dozvole B-07-108-08
Telefon +38733287768
Fax +38733567297
E-mail aida.murselovic@raiffeisengroup.ba