Ime i prezime Nedim Šaćiragić
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 28.12.2018
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/2-49-1909/18
Broj dozvole I-03-26/18