Ime i prezime Nedim Vilogorac
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 29.08.2018
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/2-19-212/18
Broj dozvole I-18-41/18