Ime i prezime Eldina Dizdarević
Adresa Porodice Ribar 3
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 22.02.2019
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/3-19-36/19
Broj dozvole I-08-43/19
Telefon + 387 33 728 606
E-mail eldina.dizdarevic@raiffeisengroup.ba