Ime i prezime Mirko Martinović
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 30.05.2019
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/2-19-126/19
Broj dozvole I-18-44/19