Ime i prezime Arnela Tatarević
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 07.10.2021
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/2-19-06/20
Broj dozvole I-19-46/21