Ime i prezime Ensar Mahović
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 28.12.2023
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/4-19-324/23
Broj dozvole I-16-50/23