Ime i prezime Emir Imširović
Adresa Džamijska 23, Sarajevo
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje Ekonomist
Datum izdavanja 19.10.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/3-19-228/17
Broj dozvole B-07-101/08
Telefon 033561665
E-mail emir.imsirovic@unibroker.ba