Ime i prezime Denis Antunović
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 05.11.2008
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/3-19-520/08
Broj dozvole I-03-09/08