Ime i prezime Željko Kordić
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 29.11.2010
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/1-19-379/10
Broj dozvole I-07/23/10