Ime i prezime Amela Smailhodžić
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 21.09.2016
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/1-19-321/19
Broj dozvole I-16-35/16