Company type Društvo sa ograničenom odgovornošću
Company Name Društvo za upravljanje fondovima “ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo
Short Company Name “ASA ASSET MANAGEMENT” d.o.o. Sarajevo
Address Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo
Phone 033407170
Fax 033766996
Company Identification Number 4200052540007
E-mail blago@bih.net.ba
Web page www.blago.ba
Court Registry File Number 1-22743
License Issuance 05-19-160/00
Date License Issuance 08.11.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo
Body Name Possition
Nadzorni odbor Samir Redžepović predsjednik
Nadzorni odbor Senad Kasumović član
Uprava Dženan Prevljak direktor
Uprava Rusmir Pašić izvršni direktor
Nadzorni odbor Adis Imširović član
Initial Capital 650.000,00 KM
Company name Report type Report period Year
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2022 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2022 Download download
Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2011 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download