Naziv Društva Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ZIF “prevent INVEST” d.d. Sarajevo
Tip Fonda ZJP - Obični
Broj rješenja 05/1-19-451/09
Broj registarskog uloška kod Suda 1-23456
Datum registarskog uloška kod Suda 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom Društvo za upravljanje fondovima “ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dino Sabrihafizović član
Nadzorni odbor Aida Bučo član
Nadzorni odbor Sead Aganspahić predsjednik
Uprava Merima Hasanović direktor
Osnovi kapital Društva 79.766.598,15 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Poseban izvještaj o poslovanju ovlaštenih učesnika Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2010 Preuzmi download