25.09.2023.
Obavještenja

Poziv za prijavu na edukaciju na temu

Poziv za prijavu na edukaciju na temu

Komisija za vrijednosne papire FBiH organizira edukaciju na temu "Povlaštene informacije - obveze izvještavanja" za sve zainteresirane sudionike tržišta kapitala.

Edukacija će se održati putem online platforme Microsoft Teams dana 29.09.2023. godine, s početkom u 10:00 sati.  

Cilj edukacije je upoznati sudionike s pravnim okvirom i obvezama postupanja sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH” broj 85/08, 102/12, 86/15, 25/17) u vezi s povlaštenim informacijama i obvezama izvještavanja. Edukacija je namijenjena osobama koje obavljaju rukovodeće funkcije u izdavateljima, osobama koje imaju pristup povlaštenim informacijama, osobama koje sačinjavaju evidencije i vrše izvještavanje te drugim zainteresiranim stranama. U okviru edukacije će biti prezentirani primjeri iz prakse i praktični savjeti u vezi s izvještavanjem Komisije.  

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno je popuniti formu za registraciju koja se nalazi na sljedećem linku: https://forms.office.com/r/DBmB36Kt48

Formu prijave je potrebno popuniti najkasnije do četvrtka, 28.09.2023. godine, u 15:00 sati. Nakon prijave, dobit ćete link za pristup edukaciji.  

Radujemo se vašem sudjelovanju i suradnji!