02.04.2024.
Postupanje po članu 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira putem online platforme e-KVP Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH obavještava izdavatelje i sudionike na tržištu vrijednosnih papira da će postupanje po članku 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08, 102/12, 86/15 i 25/17) u vezi s povlaštenim informacija i obvezama izvještavanja o istim moći izvršiti putem e-KVP portala Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
30.05.2023.
Konkurs za prijem radnika u radni odnos Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Stručni saradnik za pravne poslove u Pravnom odjeljenju - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – pripravnik.
20.02.2023.
Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Na svojoj hitnoj 64. sjednici održanoj 17.2.2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo, te rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog kršenja odredbe iz člana 47. stav 1. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima.
16.02.2023.
Sud utvrdio odgovornost članova NO društva Bosnalijek d.d. U vezi sa zahtjevima za pokretanje prekršajnog naloga koje je protiv predsjednika i članova nadzornog odbora društva „Bosnalijek“ d.d. podnijela Općinskom sudu u Sarajevu, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH izvještava javnost da je utvrđena odgovornost Nedima Rizvanovića i Samira Telibečirovića, te im je izrečena novčana kazna.
06.02.2023.
Komisija za vrijednosne papire obustavila dozvolu brokerskoj kući AW Broker d.o.o. Sarajevo Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se obustavlja dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo zbog neispunjavanja uvjeta za stjecanje dozvole.
01.01.2023.
Novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, broj 99/22), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.01.2023. godine.
10.10.2022.
Komisija podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. Na osnovu provedenog vanrednog nadzora održavanja i odlučivanja redovne Skupštine dioničara “Bosnalijek” d. d. zakazane za 30.06., odnosno 19.08.2022. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je Općinskom sudu u Sarajevu podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka.
21.01.2019.
Rješenje o brisanju OIF LILIUM CASH Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju članka 10. i 11., a u vezi s člankom 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (,,Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), članka 200. Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99) i članka 16. stavak 2. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova ("Službene novine Federacije BiH" broj 48/10), po službenoj dužnosti, na 587. sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine donosi Rješenje o brisanju OIF-a LILIUM CASH.
21.06.2018.
Obveza preuzimanja društva Rudhem d.d Tuzla Obavještavamo dioničare društva TP Rudhem d.d. Tuzla o tome da je Amor Dedić obveznikom postupanja po ranije donesenom rješenju Komisije broj 04/1-19-299/12 od 30.10.2012. godine (o rješenju je upoznato društvo TP Rudhem d.d. Tuzla).