Štampa

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopija, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama.Ovaj indeks registar dostupan je besplatno na recepciji ili kod službenika za informisanje u Komisiji.   

  
Vrste informacija

Podzakonski propisi koje je donijela Komisija iz svoje nadležnosti (postoji spisak propisa koje je donijela Komisija i «Službene novine FBiH» u kojima su objavljeni, a mogu se dobiti i kopije svakog propisa).
Godišnji izvještaj o radu Komisije i Program rada Komisije   
Podaci o organizaciji i zaposlenim
Podaci o unutrašnjoj organizaciji, podaci o broju i imenima zaposlenih i članova Komisije, stručnoj spremi, nacionalnoj i polnoj strukturi, radnom stažu, rasporedu na radna mjesta zaposlenih.  
Podaci o finansijskom poslovanju Komisije.

Finansijski plan 

  • Podaci iz registra emitenata-dioničkih društava koji se vodi kod Komisije
podaci o dioničkom društvu:
- firma, sjedište, direktor i članovi uprave, članovi nadzornog odbora, osnovni kapital, vrsta,  broj i nominalna  vrijednost dionica
- godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva, nalaz i mišljenje revizora
- odluke o promjeni oblika, pripajanju, spajanju ili razdvajanju dioničkog društva, promjeni oblika firme, povečanju ili smanjenju osnovnog kapitala dioničkog društva
- podaci o odlukama i prospektima emisije vrijednosnih papira dioničkog društva putem javne emisije ili zatvorene prodaje dionica
- obrasci za prijavu upisa u registar emitenata ili prijavu promjene podataka u registru emitenata.  
  • Podaci o profesionalnim posrednicima 
- program stručnog ispita za brokere/dilere i literatura 
- podaci o licima koja su položila stručni ispit za brokera/dilera
- podaci o licima koja imaju dozvolu za brokera/dilera
- podaci o brokerskim kučama koje imaju dozvolu Komisije: firma, sjedište,    direktor, osnivači i osnovni kapital.
  • Podaci o berzi
-firma, sjedište, direktor, članovi nadzornog odbora, dozvola za osnivanje, statut, pravila berze, osnivači berze, osnovni kapital.
  • Podaci o odlukama Komisije o obustavi prometa dionica pojedinog dioničkog društva
  • Podaci o društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima
-firma, sjedište, osnovni kapital, osnivači društva, direktor i članovi nadzornog odbora, izvještaji o poslovanju, nalaz i mišljenje revizora.