Opći podaci

Matični broj društva: 4201337670008
Naziv Društva: LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o Sarajevo
Broj registarskog uloška kod  Suda                            65-01-0233-08
Neovisni revizor Društva:  ZUKO d.o.o Sarajevo 
Fond kojim upravlja Društvo:  OIF LILUM BALANCED   do 01.12.2017.
OIF LILIUM GLOBAL

OIF LILIUM CASH do 31.12.2018.

ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo

Rješenje o izdavanju dozvole br.:                       05/1-19-159/08
Datum izdavanja rješenja: 17.04.2008

Kontakt

Adresa:   Dženetića čikma broj 8, 71000 Sarajevo                                                                      
Tel.: 033/953-480
Fax.: 033/953-489
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web www.lilium-dzu.ba

Organi uprave

Uprava  

Nedim Vilogorac

Mirza Sladić

direktor

izvršni direktor                                                                 

Nadzorni odbor Emir Salihović   predsjednik
Aid Nanić član
Aldina Pita član
Odbor za reviziju  nema d.o.o

Kapital

Osnovni kapital 350.000,00 KM                                                                                         
Vlasnička struktura Fizička/pravna osoba  %
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo     100

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.