Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Raiffeisen INVEST d.d. Sarajevo
Adresa Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
Telefon 033 728 600
Fax 033 657 654
Matični broj društva 65-01-0754-11
E-mail info.ri@raiffeisengroup.ba
Web stranica www.raiffeiseninvest.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 065-0-Reg-11-002824
Broj rješenja 05/1-19-451/11
Datum izdavanja rješenja 11.01.2012.
Fondovi kojim upravlja Društvo Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CASH
Raiffeisen BALANCE ESG otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Raiffeisen EURO BOND Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Raiffeisen BOND 2026 otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Peter Žilinek član
Nadzorni odbor Edin Hrnjica predsjednik
Uprava Ademir Osmanović direktor
Uprava Sabina Topuzović izvršni direktor
Nadzorni odbor Amna Gabela član
Osnovi kapital Društva 1.118.600,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download