Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Komisija potpisali Sporazum o operativnoj saradnji
U prostorijama Tužilaštva BiH, danas je između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan Sporazum o operativnoj saradnji.
Više informacija chevron_right
Registar učesnika na tržištu
U Komisiji se vode posebni registri i to: registar emitenata vrijednosnih papira u koji se upisuju dionička društva, banke, osiguravajuća društva i druga pravna lica kao emitenti vrijednosnih papira, te registar fondova u koji se upisuju društva za upravljanje i investicijski fondovi.
Više informacija chevron_right
Registar emitenata
Prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire, Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Pravilniku o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u Komisiji se vodi registar emitenata.
Više informacija chevron_right
chevron_left
chevron_right
Odluke
U ostvarenju svoje osnovne misije - regulacije uslova, načina funkcionisanja i poslovanja, licenciranja ovlaštenih pravnih i fizičkih lica i vršenja nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala - Komisija donosi odluke.
Pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova
U skladu sa odredbama člana 66. stav 1. i člana 94. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 85/08 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova sa javnom ponudom.
Detaljnijechevron_right
Lista revizorskih društava
Komisija uspostavlja liste revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima i revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira.
Detaljnijechevron_right
02.10.2023.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Komisija potpisali Sporazum o operativnoj saradnji U prostorijama Tužilaštva BiH, danas je između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan Sporazum o operativnoj saradnji.
27.09.2023.
Komisija Odboru za ekonomsku i finansijsku politiku prezentirala analizu stanja i perspektive razvoja tržišta kapitala Jučer, 26.9.2023. godine, predsjednik i tri člana Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovali su 7. sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te uvaženim zastupnicima predstavili iscrpnu analizu stanja i perspektive razvoja tržišta kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
21.06.2023.
Komisija poduzela mjere na borbi protiv kriminala u svojim redovima Komisija je protiv člana Komisije inicijala M.Ž. nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja sumnje da je, kao član navedene grupe za činjenje krivičnih djela, počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav. 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, krivično djelo iz člana 387. stav 2. a u vezi sa stavom 1. KZFBiH (nesavjestan rad u službi), te krivično djelo iz člana 349. stav 2. KZFBiH (Sprečavanje dokazivanja), krivično djelo Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. KZFBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH.
01.06.2023.
Predsjednik Komisije Adnan Zukić učestvovao na poslovnoj konferenciji Ddays Treća poslovna konferencija DDays „Poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize” – samo je neizvjesnost izvjesna!“ održana je 30. maja u Banjaluci, a na jednom je mjestu okupila najznačajnije predstavnike finansijskog sektora i sektora nekretnina iz BiH i regiona. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Udruženja posrednika u prometu nekretnina i Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.
14.04.2023.
Novi iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je nadležnom tužilaštvu dostavila izvještaj o počinjenom djelu protiv fizičkih lica iz BiH, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, te pravnih lica iz BiH, Slovenije, Švicarske, Austrije, Slovačke i Lihtenštajna zbog postojanja osnova sumnje u činjenje krivičnih djela: Organizovani kriminal, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zloupotreba ovlaštenja, Nesavjesno privredno poslovanje, Prouzrokovanje stečaja, Primanje nagrade za trgovinu utjecajem, Pranje novca i Manipulacije na tržištu u vezi sa spornim prometom dionicama GP ŽGP d.d. Sarajevo, promjenom vlasničke i upravljačke strukture društva te spornim transakcijama nekretninama, odnosno spornim aktivnostima koje su dovele do drastičnog umanjenja vrijednosti imovine društva GP ŽGP d.d. Sarajevo i izazivanju namjernog stečaja nad ovim društvom.
menuArhiva novosti
20.02.2023.
Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Na svojoj hitnoj 64. sjednici održanoj 17.2.2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo, te rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog kršenja odredbe iz člana 47. stav 1. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima.
16.02.2023.
Sud utvrdio odgovornost članova NO društva Bosnalijek d.d. U vezi sa zahtjevima za pokretanje prekršajnog naloga koje je protiv predsjednika i članova nadzornog odbora društva „Bosnalijek“ d.d. podnijela Općinskom sudu u Sarajevu, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH izvještava javnost da je utvrđena odgovornost Nedima Rizvanovića i Samira Telibečirovića, te im je izrečena novčana kazna.
06.02.2023.
Komisija za vrijednosne papire obustavila dozvolu brokerskoj kući AW Broker d.o.o. Sarajevo Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se obustavlja dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo zbog neispunjavanja uvjeta za stjecanje dozvole.
01.01.2023.
Novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, broj 99/22), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.01.2023. godine.
10.10.2022.
Komisija podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. Na osnovu provedenog vanrednog nadzora održavanja i odlučivanja redovne Skupštine dioničara “Bosnalijek” d. d. zakazane za 30.06., odnosno 19.08.2022. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je Općinskom sudu u Sarajevu podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka.
menuArhiva obavještenja
05.09.2023.
Komisija upozorava na rizike pri kupovini digitalne imovine iz neovlaštenih izvora Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine upozorava građane i građanke na opasnosti kupovine digitalne imovine, posebno kriptovaluta, te drugih financijskih instrumenata iz neovlaštenih izvora ili putem neslužbenih kanala.
14.07.2023.
Upozorenje o obavezi postupanja po Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Dionička društva koja su u obavezi postupiti u skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 99/22, 1/23 i 12/23), dužna su izvršiti registraciju i dostaviti izvještaje putem portala e-KVP, koji je dostupan na internetskoj stranici Komisije https://komvp.gov.ba/e-kvp. .
14.12.2018.
Pad vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH DUF Lilium Asset Managment d.o.o. Sarajevo, zbog pada vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH, u periodu od  tri uzastopna kalendarska mjeseca, ispod 1.000.000,00 KM, u skladu sa članom 89. Zakona,  donio je Odluku o likvidaciji br. 2410/18od 30.11.2018. godine.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ Razi Bajramović odgovornoj osobi u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu društva ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ društvu EURO-INVESTMENT d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
menuArhiva upozorenja