Datum Dokument
23.11.2017. 9 Pravilnik o registru članova dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o uslovima i poslovanju društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o ugovoru o članstvu, prospektu i zaštiti korisnika usluga društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o obračunu naknade društvu za upravljanje i obračunu prinosa dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o promociji dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o prestanku društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i prenosu prava upravljanja
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o postupku nakande štete članovima dobrovoljnog penzijskog fonda i/ili dobrovoljnom penzijskom fondu
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o obračunu neto vrijednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja dobrovoljnih penzijskih fondova i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o izdavanju dozvole za upravljanje i davanju saglasnosti na prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o izdavanje dozvole za rad i sticanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o bankama depozitarima dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o uslovima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
30.12.2016. 7 Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 104/17
Preuzimanje download