02.10.2023.
Novosti

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Komisija potpisali Sporazum o operativnoj saradnji

U prostorijama Tužilaštva BiH, danas je između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan Sporazum o operativnoj saradnji.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Komisija potpisali Sporazum o operativnoj saradnji

Sporazum je sklopljen kao potvrda volje obiju institucija da unaprijede saradnju koja je uspostavljena u oblasti nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti Komisije, odnosno u vezi s provođenjem istraga za krivična djela na kojima radi Tužilaštvo BiH a za koja je nadležan Sud Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i drugim primjenjivim zakonima.

U ime Tužilaštva Bosne i Hercegovine sporazum je potpisao glavni tužilac Milanko Kajganić, a u ime Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, predsjednik Komisije Adnan Zukić. Tom prilikom gospodin Zukić je kazao da sporazum predstavlja nastavak realizacije programskih ciljeva Komisije u 2023. godini u oblasti saradnje regulatora s nadležnim pravosudnim i ostalim tijelima i izrazio nadu da će napori na procesuiranju krivičnih djela počinjenih u vezi s prometom vrijednosnim papirima u narednom periodu donijeti rezultate, čime će se nesumnjivo ojačati vladavina zakona i povjerenje investitora i javnosti u tržište kapitala u Federaciji BiH i cijeloj državi. 

Glavni tužilac Kajganić istakao je da Tužilaštvo BiH radi na većem broju predmeta koji se odnose na nezakonitosti u oblasti finansijskog kriminala, indirektnih poreza, pranja novca i drugih krivičnih djela, u kojima je bitna saradnja i zakonito i preventivno postupanje, prije svega institucija koje regulišu tržište kapitala.

Potpisivanjem Sporazuma uspostavljena je formalna osnova za unapređenje efikasnosti saradnje ovih institucija s ciljem procesuiranja krivičnih djela iz nadležnosti obiju institucija, a što će za posljedicu imati poboljšanje transparentnosti, sigurnosti i pravičnosti tržišta vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i vladavinu prava u cijeloj zemlji.