31.07.2018.
Upozorenja

„JAVNA OPOMENA“ Razi Bajramović odgovornoj osobi u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Društvo za upravljanje fondovima

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu društva ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu društva ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla, na 571. sjednici održanoj 18.07.2018.godine, je donijela slijedeće
                                             R J E Š E NJ E
1. Izriče se „JAVNA OPOMENA“ Razi Bajramović odgovornoj osobi u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Društvo za upravljanje fondovima.
2. Rješenje će se objaviti u Službenim novinama Federacije BiH.

Broj: 04/1-19-214/18
Sarajevo, 18.07.2018. godine