23.01.2024.
Upozorenja

Upozorenje vlasnicima vrijednosnih papira o obvezi objave podataka o stjecanju i promjeni udjela u vlasništvu izdavatelja

Člankom 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) propisane su obveze vlasnika vrijednosnih papira da objavljuje podatke o stjecanju više od 5% dionica s pravom glasa istog izdavatelja, i o prodaji ili kupnji kojom je udio u ukupnom broju dionica s pravog glasa istog izdavatelja povećao iznad ili smanjio ispod jedne desetine, jedne petine, jedne četvrtine, jedne trećine, jedne polovine i dvije trećine.  

S tim u vezi, vlasnik vrijednosnih papira je dužan objaviti:  

  • svoje ime i prezime ili naziv i sjedište;  
  • naziv i sjedište izdavatelja;  
  • klasu i broj dionica u svom vlasništvu;  
  • postotak svog udjela u ukupnom broju dionica s pravom glasa i svih dionica istog izdavatelja.

Dalje je propisano da je vlasnik vrijednosnih papira dužan pismeno obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine o nastanku naprijed navedenih okolnosti, a najkasnije osam dana od dana njihova nastanka. Objava podataka vrši se u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije Bosne i Hercegovine.  

Važno je napomenuti da vlasnike vrijednosnih papira objave u dnevnim listovima, u vezi s drugim okolnostima i na osnovu drugih propisa Komisije, ne oslobađaju obveznog postupanja po članku 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Također napominjemo da za nepostupanje po članku 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira Komisija može izreći novčane prekršajne mjere u rasponu od 15.000,00 KM do 200.000,00 KM za pravne osobe, od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM za odgovorne osobe u pravnoj osobi te od 500,00 KM do 10.000,00 KM za fizičke osobe.