27.09.2023.
Novosti

Komisija Odboru za ekonomsku i finansijsku politiku prezentirala analizu stanja i perspektive razvoja tržišta kapitala

Jučer, 26.9.2023. godine, predsjednik i tri člana Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovali su 7. sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te uvaženim zastupnicima predstavili iscrpnu analizu stanja i perspektive razvoja tržišta kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Komisije izrazili su zadovoljstvo zbog činjenice da je Odbor posvetio posebnu pažnju radu Komisije, kao i stanju na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, a naročito imajući u vidu sve inicijative koje je Komisija u prethodnom periodu uputila nadležnim organima u vezi s donošenjem izmjena postojećih ili sasvim novih propisa kojim bi se značajno unaprijedili uslovi za ulaganje i trgovanje vrijednosnim papirima te povećala količina dostupnog tržišnog materijala. 

Da bi se neophodni napredak ostvario, ključno je da tijela zakonodavne vlasti djeluju u sinergiji sa Komisijom, vrhovnim regulatorom tržišta, kako bi se što prije realizirale inicijative poput donošenja novog Zakona o tržištu kapitala (koji je Komisija nadležnom ministarstvu dostavila 2022. godine) usklađenog sa EU regulativom, zatim Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije/sistem upravljanja likvidnošću (dostavljenog 2022. godine), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dostavljenog 2018. godine), kao i inicijativa za izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima, te prijedlog izmjene poreznih propisa radi implementacije Zakona o dobrovoljnim penzijskim/mirovinskim fondovima. Ukoliko se usvoji prijedlog Komisije i donesu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, čime će se ostvariti uslovi za što skorije osnivanje dobrovoljnih penzijskih fondova u Federaciji BiH, što će biti značajan iskorak za ovo tržište.

U vezi s inicijativama za izmjenu Zakona o Komisiji za vrijednosne papire neophodno je naglasiti da ova regulatorna institucija mora biti nezavisna od bilo kakvih političkih uticaja, kao i da postojeće zakonsko rješenje nije prepreka vraćanju povjerenja investitora u tržište i institucije kapitala, naročito ako Komisija dobije podršku nadležnih organa u procesuiranju i kažnjavanju svih lica koja su nezakonitim radnjama na tržištu vrijednosnih papira nanijeli nemjerljivu štetu Federaciji BiH i malim dioničarima. Svako djelovanje u pravcu ograničavanja ovlasti Komisije bilo bi suprotno praksama savremenih država, te dodatno poljuljalo povjerenje investitora.

Komisija će, mimo svojih ostalih redovnih aktivnosti i vršenja nadzora na tržištu kapitala, poduzeti sve mjere kako bi zakonodavna vlast donošenjem neophodnih izmjena i dopuna propisa omogućila početak oporavka tržišta vrijednosnih papira u Federaciji BiH, o čemu će svakako blagovremeno informisati javnost.

Cjelokupan tekst analize stanja tržišta kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine dostupan je ovdje.