U skladu sa odredbama člana 66. stav 1. i člana 94. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 85/08 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova sa javnom ponudom.

Navedeni pregled za 2022. godinu možete pronaći ovdje.